НАЧАЛО УСЛУГИ ЗА КЛИЕНТИ ЗА НАС КОНТАКТИ
WebMail
ИМЕ:
ПАРОЛА:
___________________
Ако сте забравили паролата си или има друг проблем с влизането ви във вашата поща на сървъра BGone.net моля пишете на support@bgone.net своевременно ще ви бъде отговорено !


ХОСТИНГ

Колокация (collocation)
      Услугата „Колокация” представлява разполагане на оборудване собственост на клиента в техническия център на BGOne в София с цел осигуряване на стабилна и високоскоростна връзка към Интернет. Услугата е предназначена за корпоративни клиенти и организации използващи online приложения или бази данни и web страници с голяма посещаемост и натоварване. Техническият център на BGOne отговаря на съвременните изисквания за експлоатация на комуникационно оборудване и предлага:
 • Комуникационни шкафове 19” Rack;
 • Електрическо захранване през UPS, подсигурено с генератор;
 • Климатизация на помещенията;
 • 24-часова поддръжка и охрана;
 • Дублирани трасета към Интернет;
 • Гарантиранa непрекъснатост на услугата през 99,9% от времето средномесечно;
 • Достъп до помещенията 5Х8 за наблюдение и предварително планирани дейности;
 • Достъп до помещенията 7Х24 в извънредни случаи;
 • Регистриране и поддържане на име на домейн .com, .net, .org .bg и други.

      BGOne предлага услугата разполагане на оборудване собственост на клиента в техническия център на фирмата в София. В повечето случаи, BGOne има възможност да предложи конкурентни цени на своите клиенти благодарение на големите обеми трафик, които фирмата закупува.

Услугата “Kолокация” се предлага в следните варианти:

Индивидуален rack mount сървър:

      Услугата включва 256 Kbps международна свързаност и 1024 Кbps свързаност към България в съотношение приемане/предаване 1:1 и над 395 GB месечен трансфер, 1 реален IP адрес и 1 порт 10/100 от комутатор или маршрутизатор свързан към опорната мрежа на BGOne.

Месечна цена за Rack mount сървъри:

1U Сървър – 49,00 Euro
2U Сървър – 69,00 Euro
4U Сървър – 89,00 Euro


Индивидуален сървър (stand alone):

      Услугата включва 256 Kbps международна свързаност и 1024 Кbps свързаност към България в съотношение приемане/предаване 1:1 и над 395 GB месечен трансфер, 1 реален IP адрес и 1 порт 10/100 от комутатор или маршрутизатор свързан към опорната мрежа на BGOne.

Месечна цена за сървъри (stand alone):

Малка кутия (Mini Tower) - 59,00 Euro
Средна кутия (Mid Tower) - 79,00 Euro
Голяма кутия (Full Tower) - 99,00 Euro


Посочените цени са без ДДС.

Като допълнителни услуги BGOne предлага:
 • наем на оборудване
 • инсталиране и конфигуриране на клиентско оборудване
 • цялостна поддръжка на колокираното оборудване

Ценова политика:

      BGOne има гъвкава ценова политика за услугите "Kолокация" съобразена с потребностите на клиента. Месечната цена се определя на база скорост на пренос на данни и използвано място в техническия център. За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 02/ 9877088 или email sales@bgone.net.

Хостинг
      Хостинг услугите осигуряват поддържането на web страници на сървър на BGOne. Услугата е подходяща за фирми и организации, чиито web страници са с ниско или средно натоварване.

BGOne предлага услугата "Хостинг на web страница" със следните стандартни параметри:
 • Реален IP адрес за всяка web страница;
 • Отдалечен scp, ssh достъп;
 • Възможност за пренасочване на електронна поща;
 • Поддръжка на CGI скриптове;
 • Поддръжка на Perl и PHP;
 • Възможност за ползване на Бази Данни (MySQL, PostGres);
 • Гарантиранa непрекъснатост на услугата през 99,9% от времето средномесечно;
 • Регистриране и поддържане на име на домейн .com, .net, .org, .bg и други;
 • Детайлна статистика и графика на потреблението.

Ценова политика:

      BGOne има гъвкава ценова политика за услугите "Хостинг на web страница", съобразена с потребностите на клиента. Месечната цена се определя на база предоставено дисково пространство. За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 02/ 9877088 или email sales@bgone.net.

Виртуален email сървър
      Услугата "Виртуален email сървър" предоставя възможност за използване електронна поща на собствен домейн на клиента от типа office@yourdomain.com. Услугата се предоставя на сървър на BGOne. "Виртуален email сървър" е подходящо решение за фирми и организации, които не разполагат със собствен email сървър. Администрацията на сървъра се извършва от техническия екип на BGOne за срока на договора.

Стандартната услуга "Виртуален email сървър" включва:
 • Размер на всяка пощенска кутия 50MB;
 • Достъп през POP3, SMTP и web mail;
 • Антивирусна защита;
 • web базирана административна конзола;
 • Гарантиранa непрекъснатост на услугата през 99,9% от времето средномесечно;
 • Регистриране и поддържане на име на домейн .com, .net, .org .bg и други.

Ценова политика:

      BGOne има гъвкава ценова политика за услугата "Виртуален email сървър" съобразена с потребностите на клиента. Месечната цена се определя на база предоставено дисково пространство и брой пощенски кутии. За повече информация, моля свържете се с нас на телефон 02/ 9877088 или email sales@bgone.net.